Pranešimai regėtojams

DIEVO MOTINOS PRANEŠIMAI PERDUOTI KASMETINIŲ APSIREIŠKIMŲ METU MIRJANAI, IVANKAI IR JAKOVUI

Dievo Motina Mirjanai Dragićević-Soldo apsireikšdavo kasdien iki 1982 m., Ivankai Ivanković-Elez iki 1985 m., Jakovui Čolo iki 1998 m. Nuo to laiko Dievo Motina jiems apsireiškia kartą metuose perduodama per juos pranešimus visai žmonijai.

MIRJANA DRAGIĆEVIĆ-SOLDO kasdieninius apsireiškimus turėjo nuo 24.6.1981 iki 25.12.1982 m. Tą dieną Dievo Motina pasakė:
„Mirjana, išsirinkau tave ir pasakiau tau viską, kas buvo būtina. Ant tavo pečių užkroviau daug baimių, kurias turi nešioti su pasididžiavimu. Pagalvok apie mane ir kiek ašarų aš dėl to išliejau. Visada turi būti drąsi. Greitai supratai mano pranešimus, taigi privalai suprasti, kad aš privalau pasitraukti. Būk drąsi...!”
Patikėjusi jai dešimtą paslaptį Dievo Motina pažadėjo Mirjanai, kad visą likusį gyvenimą apsireikš jai kartą metuose - jos gimimo dieną, kovo 18 d.

Nuo 1987 metų rugpjūčio mėnesio 02 d. Mirjana vėl pradėjo regėti Dievo Motiną kiekvieno mėnesio 02d. ir gauti pranešimus. Mirjana pasakė, kad ši data nėra atsitiktinė ir susijusi su įvykiais ateityje. Be to rugpjūčio 02d. Katalikų Bažnyčia švenčia Marijos, Angelų Karalienės, šventę. Tą dieną pasaulio pranciškonų bažnyčiose švenčiamas Pranciškonų ordino įkūrimas.

Mirjana gyvena Medjugorjeje, ištekėjusi, turi du vaikus. Dievo Motina pavedė jai ypatingą intenciją – melstis už netikinčiuosius, už tuos, kurie dar nepažino Dievo Meilės.

KASMETINIAI PRANEŠIMAI PERDUOTI MIRJANAI


PRANEŠIMAI PERDUOTI MIRJANAI KIEKVIENO MĖNESIO 2D.


IVANKAI IVANKOVIĆ-ELEZ Dievo Motina apsireikšdavo kasdieną nuo 1981 06 24 iki 1985 05 07. Tą dieną Dievo Motina pasakė:
"Brangus mano vaikeli, šiandien yra paskutinis mūsų susitikimas. Neliūdėk, aš ateisiu pas tave kiekvieną mano apsireiškimų metinių dieną, išskyrus artimiausią. Vaikeli mano, nemanyk, kad padarei kokią nors klaidą ir kad būtent dėl to aš pas tave daugiau neateisiu. Ne! Planus, kuriuos turėjo mano Sūnus ir Aš tu priėmei visa širdimi ir įgyvendinai. Būk laiminga, nes Aš esu Tavo Motina, kuri myli tave visa širdimi. Ivanka, dėkoju tau, kad atsiliepei į mano Sūnaus kvietimą ir kad visada ištvermingai buvai su mano Sūnumi ir likai šalia tiek, kiek Jis tavęs prašė. Vaikeli, pasakyk draugams, kad Aš ir mano Sūnus esame visada šalia, kai mūsų ieško ir šaukiasi. Tai, ką Aš tau pasakiau per šiuos metus ir apie PASLAPTIS – niekam jų neatskleisi, kol tau nepasakysiu. Ivanka, dar niekas iki šiol Žemėje nėra gavęs tokių malonių, kokių gavai tu ir tavo broliai!"
Patikėjusi jai dešimtą paslaptį, Dievo Motina pasakė, kad visą likusį Ivankos gyvenimą Dievo Motina apsireikš jai kartą metuose – per apsireiškimų metines, birželio 25d.

KASMETINIAI PRANEŠIMAI PERDUOTI IVANKAI

JAKOVUI ČOLO Dievo Motina apsireikšdavo kasdieną nuo 1981 06 25 iki 1998 09 12. Tą dieną Dievo Motina pasakė:
„Brangus vaike! Esu tavo Motina ir myliu tave be jokių sąlygų. Nuo šios dienos daugiau tau neapsireikšiu kasdieną, tik per Kalėdas, mano Sūnaus gimimo dieną. Neliūdėk, nes kaip Motina aš visada būsiu su tavimi ir kaip kiekviena tikra Motina niekada tavęs neapleisiu. Eik ir toliau mano Sūnaus keliu, taikos ir meilės keliu ir stenkis išlikti pranešime, kurį tau patikėjau. Būk pavyzdys žmogaus, kuris pažino Dievą ir Dievo meilę. Tegul žmonės visada mato tavyje pavyzdį, kaip Dievas veikia žmones ir kaip Dievas veikia per žmones. Laiminu tave savo motinišku palaiminimu ir dėkoju, kad atsiliepei į mano kvietimą.”
Patikėjusi jam dešimtąją paslaptį pasakė, kad visą likusį jo gyvenimą Dievo Motina apsireikš jam kartą metuose – per Kalėdas.

KASMETINIAI PRANEŠIMAI PERDUOTI JAKOVUI1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ