Pranešimai regėtojams


Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2021m. birželio mėn. 25 d.:

Nuo to laiko, kai regėtoja Ivanka gavo 10-tą paslaptį, Dievo Motina apsireiškia jai kartą metuose, birželio 25d. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimas, vyko Ivankos namuose ir truko 5 minutes (18:41val.-18:46val.). Apsireiškime dalyvavo tik jos šeimos nariai. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą: "Vaikeliai, man reikia jūsų maldų. Melskitės, melskitės, melskitės."

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2020m. birželio mėn. 25 d.:

Nuo to laiko, kai regėtoja Ivanka gavo 10-tą paslaptį, Dievo Motina apsireiškia jai kartą metuose, birželio 25d. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimas, vyko Ivankos namuose ir truko 5 minutes (18:40val.-18:45val.). Apsireiškime dalyvavo tik jos šeimos nariai. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą: "Melskitės, melskitės, melskitės."

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2019m. birželio mėn. 25 d.:

Nuo to laiko, kai regėtoja Ivanka gavo 10-tą paslaptį, Dievo Motina apsireiškia jai kartą metuose, birželio 25d. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimas, vyko Ivankos namuose ir truko 4 minutes (18:37val. -18:41 val.). Apsireiškime dalyvavo tik jos šeimos nariai. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą: "Vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės."

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2018m. birželio mėn. 25 d.:

Nuo to laiko, kai regėtoja Ivanka gavo 10-tą paslaptį, Dievo Motina apsireiškia jai kartą metuose, birželio 25d. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimo, kuris vyko Ivankos namuose ir truko 3 minutes (18:39 val. -18:42 val.), metu dalyvavo tik jos šeimos nariai. Dievo Motina palaimino juos ir perdavė tokį pranešimą: "Vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės!"

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2017m. birželio mėn. 25 d.:

Nuo to laiko, kai regėtoja Ivanka gavo 10-tą paslaptį, Dievo Motina apsireiškia jai kartą metuose, birželio 25d. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimo, kuris vyko Ivankos namuose ir truko 4 minutes, metu dalyvavo tik jos šeimos nariai. Dievo Motina palaimino juos ir perdavė tokį pranešimą: "Vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės!"

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2016m. birželio mėn. 25 d.:

Nuo to laiko, kai regėtoja Ivanka gavo 10-tą paslaptį, Dievo Motina apsireiškia jai kartą metuose, birželio 25d. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimo metu, kuris vyko Ivankos namuose ir truko 4 minutes, dalyvavo tik jos šeimos nariai. Dievo Motina palaimino juos, ir pasakė: "Vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės!"

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2015m. birželio mėn. 25 d.:

Nuo to laiko, kai regėtoja Ivanka gavo 10-tą paslaptį, Dievo Motina apsireiškia jai kartą metuose, birželio 25d. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimo, kuris vyko Ivankos namuose, metu dalyvavo tik jos šeimos nariai. Dievo Motina palaimino juos, ir pasakė: "Taika, taika, taika."

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2014m. birželio mėn. 25 d.:

Nuo to laiko, kai regėtoja Ivanka gavo 10-tą paslaptį, Dievo Motina apsireiškia jai kartą metuose, birželio 25d. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimo, kuris vyko Ivankos namuose ir truko 4 minutes, metu dalyvavo tik jos šeimos nariai. Dievo Motina palaimino juos, tačiau neperdavė per Ivanką pasauliui jokio pranešimo.

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2013m. birželio mėn. 25 d.:

Kaip ir kiekvienais metais, nuo to laiko, kai regėtoja Ivanka gavo 10-tą paslaptį, Dievo Motina apsireiškia jai kartą metuose, birželio 25d. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimo, kuris vyko Ivankos namuose, metu dalyvavo tik jos šeimos nariai. Dievo Motina neperdavė per Ivanką pasauliui jokio pranešimo.

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2012m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas vyko Ivankos namuose, dalyvaujant tik jos šeimos nariams. Jis tęsėsi 7 minutes. Dievo Motina Ivankai kalbėjo apie 5-tą paslaptį, o gale pasakė: "Teikiu jums savo Motinišką palaiminimą. Melskitės už taiką, taiką taiką."

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2011m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas vyko Ivankos namuose ir truko 8 minutes. Apsireiškimo metu dalyvavo tik Ivankos šeima. Po apsireiškimo regėtoja pasakė: Dievo Motina kalbėjo apie pirmą paslaptį. Pabaigoje Ji pasakė: "Brangūs vaikai, priimkite mano Motinišką palaiminimą."

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2010m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas vyko Ivankos namuose ir truko 6 minutes. Apsireiškimo metu dalyvavo tik Ivankos šeima. Po apsireiškimo regėtoja pasakė: Dievo Motina kalbėjo apie penktą paslaptį. Pabaigoje Ji pasakė: "Brangūs vaikai, priimkite mano Motinišką palaiminimą."

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2009m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas vyko 10 minučių, Ivankos namuose. Dalyvavo tik artimieji: vyras ir trys vaikai.Po apsireiškimo Ivanka pasakė:
„Dievo Motina buvo su manimi 10 minučių ir kalbėjo apie dešimtą paslaptį. Dievo Motina pasakė: “Brangūs vaikai, kviečiu jus būti taikos apaštalais. Taika, taika, taika."

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2008m. birželio mėn. 25 d.:

Apreiškimas vyko 6 minutes, Ivankos namuose. Dalyvavo tik artimieji: vyras ir trys vaikai. Po apsireiškimo Ivanka pasakė:
„"Dievo Motina kalbėjo man apie devintą paslaptį. Ji palaimino mus Motinišku palaiminimu"

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2007m. birželio mėn. 25 d.:

Apreiškimas vyko 17 minučių, Ivankos namuose. Dalyvavo tik artimieji: vyras ir trys vaikai.Po apsireiškimo Ivanka pasakė:
"Dievo Motina buvo su manimi 17 minučių, buvo džiaugsminga, pasakojo man apie savo gyvenimą. Dievo Motina pasakė: „Brangūs vaikai, priimkite mano Motinišką palaiminimą!"

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2006m. birželio mėn. 25 d.:

„Brangūs vaikai, dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Melskitės, melskitės, melskitės."
Apsireiškimas vyko Ivankos namuose, kur dalyvavo tik jos šeima - vyras ir trys vaikai ir tęsėsi 7 minutes. Apsireiškimo metu Dievo Motina buvo džiaugsminga, kalbėjo Ivankai apie septintą paslaptį.

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2005m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas truko 10 minučių. Jis vyko Ivankos gimtuose namuose. Apsireiškimo metu dalyvavo tik artimiausia šeima - vyras ir trys vaikai. Dievo Motina perdavė jai sekantį pranešimą:
"Brangūs vaikai! Mylėkite vienas kitą mano Sūnaus meile. Taika, taika, taika."
Dievo Motina buvo džiaugsminga ir plačiau kalbėjo Ivankai apie šeštą paslaptį.

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2004m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas truko 9 minučių. Jis vyko Ivankos gimtuose namuose. Apsireiškimo metu dalyvavo tik artimiausia šeima - vyras ir trys vaikai. Dievo Motina perdavė jai sekantį šį pranešimą:
" Brangūs vaikai! Melskitės už tas šeimas, kurios nepažino mano Sūnaus meilės. Priimkite mano Motinišką palaiminimą."
Dievo Motina buvo džiaugsminga ir plačiau pasakojo Ivankai apie savo gyvenimą.

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2003m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas truko 10 minučių. Jis vyko Ivankos gimtuose namuose. Apsireiškimo metu dalyvavo tik artimiausia šeima - vyras ir trys vaikai. Dievo Motina perdavė jai sekantį pranešimą:
„Brangūs vaikai, nebijokite, aš visada esu su jumis. Atverkite savo širdį, kad joje įsiviešpatautų meilė ir ramybė. Melskite taikos, taikos, taikos.”
Dievo Motina buvo džiaugsminga ir plačiau pasakojo Ivankai apie savo gyvenimą.

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2002m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas truko apie 6 minutes. Jis vyko Ivankos gimtuose namuose. Apsireiškimo metu dalyvavo tik artimiausia šeima - vyras ir trys vaikai. Dievo Motina perdavė jai sekantį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Tegul malda nenuvargina jūsų. Melskite taikos, taikos, taikos.”
Dievo Motina kalbėjo Ivankai apie tam tikras savo gyvenimo smulkmenas, suteikė mums savo motinišką palaimą. Dievo Motina buvo džiaugsminga.

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2001m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimą Ivanka išgyveno kartu su savo artimiausia šeima (vyru ir trimis vaikais). Ivanka pasakė, kad Dievo Motina buvo džiaugsminga ir kalbėjo apie Bažnyčios ateitį. Dievo Motina perdavė jai sekantį pranešimą:
„Brangūs angelai! Dėkoju jums už maldas, nes dėka jų mano planas pildosi. Todėl, angelai, melskitės, melskitės, melskitės, kad mano planas išsipildytų. Priimkite Motinišką palaiminimą.”

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 2000m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas truko apie 7 minutes. Ivanka išgyveno jį kartu su savo artimiausia šeima (vyru ir trimis vaikais). Dievo Motina perdavė jai sekantį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Prisistačiau jums kaip Karalienė Taikos. Ir vėl kviečiu jus taikai, pasninkui ir maldai. Atnaujinkite maldas šeimose ir priimkite mano palaiminimą.”
Ivanka pasakė, kad Dievo Motina buvo džiaugsminga ir kalbėjo apie šeštąja paslaptį.

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 1999m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas truko apie 7 - 8 minutes. Ivanka išgyveno jį kartu su savo artimiausia šeima (vyru ir trimis vaikais) Po apsireiškimo Ivanka meldėsi parapijos ir šeimų intencijomis ir visus pavedė Dievo Motinai. Dievo Motina perdavė jai sekantį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Dėkoju mano Sūnui už malones, kurias jums teikė. Melskitės už taiką, melskitės už taiką, melskitės už taiką!"

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 1998m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas trukusio šešias minutes Ivankos gimtajame name. Po apsireiškimo Ivanka pasakė:
„Dievo Motina buvo džiaugsminga. Aš jai paaukojau visus žmones, o Ji apdovanojo visus savo palaiminimu. Dievo Motina kalbėjo apie visas paslaptis. Kvietė mus šiuo laiku melstis už šeimas, ypač už tas šeimas, kurių namuose yra ligonis. Dievo Motina pakvietė mus, kad mes atvertume savo širdis ir padėkotume Jos Sūnui už suteiktą mums tokią didelę malonę. Pabaigoje Dievo Motina padėkojo už maldas ir meilę.”

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 1997m. birželio mėn. 25 d.:

„Dievo Motina kalbėjo su manimi apie penktą paslaptį ir perdavė sekantį pranešimą:
„Brangūs vaikai, melskitės širdimi, kad mokėtumėte atleisti ir, kad jums būtų atleista. Dėkoju jums už maldas ir meilę, kurias man aukojate.”


Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 1996m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas truko septynias minutes Ivankos gimtajame name. Po apsireiškimo Ivanka pasakė, kad tai buvo vienas iš nuostabiausių apsireiškimų jai. Po to pasakė, kad Dievo Motina dėkoja mums už maldas ir meilę ir trokšta, kad kiekviena mūsų diena būtų perpildyta malda ir meile. Pabaigoje Ji pakvietė melstis už tuos, kuriuos užvaldęs velnias.

Taikos Karalienės pranešimas Ivankai 1995m. birželio mėn. 25 d.:

Apsireiškimas, kuris truko šešias minutes, vyko Ivankos gimtajame name, po to Ivanka perdavė susirinkusiems Dievo Motinos pranešimą:
„Dievo Motina palaimino visus susirinkusius. Kalbėjo apie paslaptis. Kvietė melstis už šeimas, nes Šėtonas nori jas sugriauti. Be to, Dievo Motina paragino visus žmones būti taikos pasiuntiniais.“
Pabaigoje Ivanka pridūrė: „Dabar turėsiu laukti dar metus iki kito susitikimo.”

<<<grįžti atgal1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ