Naujausias pranešimas


Mieli bičiuliai,

Latvijos maldininkai kviečia jungtis vykti į MALDOS, PASNINKO  ir TYLOS rekolekcijas, kurios vyks spalio 22-27d. Medjugorjėje. Paskaitos bus verčiamos į rusų kalbą.

Išvykimas iš Kauno spalio 20 d.

Teirautis: Aldis +371 26544985; el. paštas: aldej@inbox.lv.


2017 m. spalio 02 d. pranešimas perduotas per Mirjaną Dragicevič-Soldo:

„Brangūs vaikai, kreipiuosi į jus kaip motina paprastais žodžiais, tačiau pripildytais didelės meilės ir rūpesčio savo vaikais, kuriuos man patikėjo mano Sūnus. O mano Sūnus, kuris yra per amžius esantysis, Jis kalba į jus gyvenimo žodžiais ir sėja meilę atvertose širdyse. Todėl prašau jūsų, mano meilės apaštalai, turėkite nuolat atvertas širdis, pasiruošusias gailestingumui ir atleidimui. Per mano Sūnų visada atleisite artimui, nes jumyse bus taika. Mano vaikai, rūpinkitės savo siela, nes tai - vienintelis dalykas, kuris jums priklauso. Užmirštate šeimos svarbą. Šeima neturi būti skausmo ir kančios vieta, bet supratimo ir švelnumo vieta. Šeimos, kurios bando gyventi pagal mano Sūnų, gyvena tarpusavio meilėje. Mano Sūnus, kai buvo dar mažas, sakė man, jog visi žmonės yra broliai. Todėl atminkite, mano meilės apaštalai, kad žmonės, kuriuos sutinkate, yra jums šeima – jie yra broliai mano Sūnuje. Mano vaikai, negaiškite laiko apmąstymams apie ateitį ir nesirūpinkite. Rūpinkitės tik tuo, kaip gerai pragyventi kiekvieną akimirką pagal mano Sūnaus valią - tuomet turėsite ramybę. Mano vaikai, niekada neužmirškite melstis už savo ganytojus. Melskitės, kad jie priimtų visus žmones kaip savo vaikus, kad mano Sūnuje jie taptų dvasiniais tėvais kitiems. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2017 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus būti dosnesniais atsižadėjime, pasninke, atsivertime ir maldoje už visus tuos, kurie yra gundomi - jie yra jūsų broliai ir seserys. Ypatingu būdu prašau jūsų melstis už kunigus ir visus pašvęstuosius, kad vis karščiau mylėtų Jėzų, kad Šventoji Dvasia pripildytų jų širdis džiaugsmu, kad jie liudytų Dangų ir Dangiškus slėpinius. Daug sielų yra nuodėmėje, nes nėra tų, kas už juos aukotųsi ir melstųsi už jų atsivertimą. Esu su jumis ir meldžiuosi už jus, kad jūsų širdys būtų pripildytos džiaugsmo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ