Naujausias pranešimas


2017 m. gruodžio 02 d. pranešimas perduotas per Mirjaną Dragicevič-Soldo:

„Brangūs vaikai, kreipiuosi į jus, kaip jūsų Motina, kaip Motina teisiųjų, Motina tų, kurie myli ir kenčia, Motina šventųjų. Mano vaikai, jūs taip pat galite būti šventi – tai priklauso nuo jūsų. Šventieji - tai tie, kurie begaliniai myli Dangiškąjį Tėvą; tie, kurie myli Jį labiau už visa. Todėl, vaikai mano, visada stenkitės tapti vis geresniais. Jeigu stengiatės būti gerais, galite tapti šventais, nors taip apie save ir negalvojate. Bet jeigu jūs manote, jog esate geri, jums stinga nuolankumo, o išdidumas tolina jus nuo šventumo. Šiame neramiame pasaulyje, pilname pavojų, jūsų rankos, mano meilės apaštalai, turi būti ištiestos maldai ir gailestingumo darbams. O man, vaikai mano, dovanokite rožinį – rožes, kurias taip labai myliu. Mano rožės – tai jūsų maldos, ištartos širdimi, o ne išsakytos tik lūpomis. Mano rožės – tai jūsų, maldos, tikėjimo ir meilės darbai. Mano Sūnus, kai buvo mažas, sakė man, kad turėsiu daugybę vaikų, ir jie neš man daug rožių. Tuomet Jo nesupratau! Dabar žinau, kad tai jūs esate tie vaikai, kurie dovanojate man rožes, kai mylite mano Sūnų labiau už visa, kai meldžiatės širdimi, kai padedate skurdžiausiems. Tai yra mano rožės. Tai yra tikėjimas su kuriuo gyvenime viskas daroma su meile, nežinant išdidumo, visada pasiruošus atleisti, niekada neteisti, visuomet stengiantis suprasti savo brolį. Todėl, mano meilės apaštalai, melskitės už tuos, kurie nesugeba mylėti, už tuos, kurie jūsų nemyli, už tuos, kurie padarė jums bloga, už tuos, kurie nepatyrė mano Sūnaus meilės. Mano vaikai, būtent to mes jūsų prašome. Ir atsiminkite: melstis - reiškia mylėti ir atleisti. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2017 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu kviečiu jus maldai. Melskitės ir ieškokite taikos, vaikeliai. Tas, kuris atėjo čia, į žemę, kad dovanotų jums savo taiką, nepaisė nei kas, nei kuo esate. Jis – mano Sūnus, jūsų brolis, per mane kviečia atsivertimui, nes be Dievo neturite nei ateities, nei amžino gyvenimo. Tad tikėkite ir melskitės ir gyvenkite meilėje, laukdami savo ypatingo susitikimo su Juo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ