Naujausias pranešimas


KVIEČIAME Į VI TARPTAUTINĮ MALDINGĄ SUSITIKIMĄ LIETUVOJE

IR ŠIAIS METAIS VIS DAR TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2016 metus.

LIETUVAI YRA SKIRIAMA KIEKVIENO MĖNESIO 14 D.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

2016 m. balandžio 25 d.:

„Brangūs vaikai! Mano Nekalčiausioji Širdis kraujuoja, kai matau jus esančius nuodėmėje ir nuodėminguose įpročiuose. Kviečiu jus: grįžkite pas Dievą ir prie maldos, kad jums būtų gera žemiškajame gyvenime. Dievas kviečia jus per mane, kad jūsų širdys būtų viltimi ir džiaugsmu visiems tiems, kurie yra nutolę. Tegul mano kvietimas būna balzamu jūsų sielai ir širdžiai, kad šlovintumėte Dievą Sutvėrėją, kuris myli jus ir kviečia amžinybei. Vaikeliai, gyvenimas trumpas. Išnaudokite tą laiką darydami gera. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2016 m. gegužės 02 d. pranešimas Mirjanai Dragićević-Soldo:

„Brangūs vaikai! Mano Motiniškoji Širdis trokšta jūsų tikro atsivertimo, tvirto tikėjimo, kad galėtumėte skleisti meilę ir ramybę visų jus supančių žmonių tarpe. Tačiau, mano vaikai, nepamiškite, kad kiekvienas iš jūsų esate nepakartojamas pasaulis Dangiškojo Tėvo akivaizdoje. Tad leiskite Šventajai Dvasiai nuolat veikti jumyse. Būkite dvasiškai tyrais mano vaikais. Viskas, kas yra dvasinga, yra gyva ir labai gražu. Nepamirškite, kad mano Sūnus visada yra su jumis Eucharistijoje, kuri yra tikėjimo širdis. Jis ateina ir laužia duoną kartu su jumis, nes Jis, mano vaikai, mirė, prisikėlė ir nuolat iš naujo ateina dėl jūsų. Šie mano žodžiai jums yra žinomi, nes jie yra tiesa, o tiesa nesikeičia! Tiktai daugelis mano vaikų apie ją užmiršo! Mano vaikai, mano žodžiai nėra nei seni, nei nauji, jie – amžini! Todėl kviečiu jus, mano vaikai, kad atidžiai stebėtumėte laiko ženklus, rinktumėte sudaužytus kryžius ir būtumėte apsireiškimų apaštalais. Dėkoju jums.“

Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ