Naujausias pranešimas


"Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje." (1 Pt1, 3-4)

Vienas iš pirmųjų Marijos pranešimų: "Malda ir pasninku galima sustabdyti karus ir gamtos katastrofas". Pasninku pasiekiama vidinė laisvė, kurios dėka galime sėkmingai kovoti su blogiu savyje ir aplink mus. Pasninkas sustiprina mus dorybėse, apvalo sielą ir kūną, suteikia džiaugsmą ir laisvę visai mūsų asmenybei.

Kviečiame vykti gegužės 12-21d. į PASNINKO, MALDOS ir TYLOS seminarą skirtą Lietuvai:

INFORMACIJA

2017 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Mylėkite, melskitės ir liudykite mano b​u​vimą visiems, kurie yra nutolę. Savo liudijimu ir pavyzdžiu galite pritraukti širdis, kurios yra toli nuo Dievo ir Jo malonių. Esu su jumis ir užtariu kiekvieną iš jūsų, kad drąsiai, su meile, liudytumėte ir padrąsintumėte tuos, kurie nutolę nuo mano Nekalčiausios Širdies. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2017 m. balandžio 02 d. pranešimas perduotas per Mirjaną Dragicevič-Soldo:

„Brangūs vaikai, mano meilės apaštalai, jūsų užduotis yra skleisti mano Sūnaus meilę visiems tiems, kurie jos nepažino. Jūs - mažos pasaulio švieselės, kurias aš motiniška meile mokau švytėti ryškiai, visu grožiu. Jums padės malda, nes malda gelbsti jus, malda gelbsti pasaulį. Todėl, vaikai mano, melskitės žodžiais, jausmais, gailestinga meile ir auka. Mano Sūnus parodė jums kelią. Jis, kuris įsikūnijo manyje ir padarė mane pirmaja taure - Jis savo kilnia auka parodė jums, kaip reikia mylėti. Todėl, mano vaikai, nebijokite sakyti tiesą. Nebijokite keisti save ir pasaulį, skleisdami meilę ir veikdami taip, kad mano Sūnus būtų pažintas ir mylimas per meilę kitiems Jame. Aš, kaip motina, visada esu su jumis. Meldžiu savo Sūnaus pagelbėti jums, kad jūsų gyvenime viešpatautų meilė - meilė, kuri gaivina, meilė, kuri patraukia, meilė, kuri duoda gyvybę. Tokios meilės aš mokau jus. Tyros meilės. Mano apaštalai, jūsų pasirinkimas yra ją pažinti, gyventi ja ir ją skleisti. Jausmingai melskitės už savo ganytojus, kad jie su meile liudytų mano Sūnų. Dėkoju jums.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ