Naujausias pranešimas


Apsireikšdama Dievo Motina Medjugorėje savo pranešimuose prašo mūsų daug melstis ir pasninkauti. Ji siūlo pasninką ir maldą, kaip priemones išsaugoti taiką, esančią pavojuje. Ji kviečia mus trečiadieniais ir penktadieniais pasninkauti duona ir vandeniu.

Latvijos maldininkai kviečia norinčius vykti spalio 23-28d. į Medjugorėje organizuojamą MALDOS, TYLOS IR PASNINKO seminarą, kur Taikos Karalienės mokykloje išmoksime melstis ir pasninkauti širdimi. Išvykimas iš Latvijos.

Informacija apie pasninko, tylos ir maldos seminarą

PLAČIAU APIE PASNINKĄ


2016 m. spalio 02 d. Mirjanai Dragićević-Soldo:

„Brangūs vaikai! Šventoji Dvasia per Dangiškąjį Tėvą padarė mane Motina - Jėzaus Motina, o tuo pačiu ir jūsų Motina. Todėl ateinu išklausyti jūsų, ištiesti jums savo rankas, duoti jums savo Širdį ir pakviesti jus likti su manimi, nes mano Sūnus nuo kryžiaus aukštybės pavedė jus man. Deja, daugelis mano vaikų nepažino mano Sūnaus meilės, daugelis nenori Jo pažinti. O, vaikai mano, kaip blogai elgiasi tie, kurie turėtų matyti ar aiškinti, idant kiti įtikėtų. Todėl jūs, vaikai mano, apaštalai mano, savo širdies tyloje klausykitės mano Sūnaus balso, kad jūsų širdis taptų Jam buveine, kad nebūtų tamsi ir pavargusi, bet apšviesta mano Sūnaus šviesa. Per tikėjimą ieškokite vilties, nes tikėjimas yra sielos gyvenimas. Iš naujo kviečiu jus melstis. Melskitės, kad nuolankume, sielos ramybėje ir apšviesti šviesos gyventumėte tikėjimu. Mano vaikai, nesistenkite viską iš karto suprasti, nes ir aš ne viską suprasdavau, tačiau mylėjau ir tikėjau Dievo Žodžiu, kuriuos tardavo mano Sūnus – Jis, kuris buvo pirmoji šviesa ir Atpirkimo Pradžia. Mano meilės apaštalai, jūs, kurie meldžiatės, aukojatės, mylite, neteisiate, jūs eikite ir skleiskite tiesą, mano Sūnaus Žodžius, Evangeliją, nes jūs esate gyva Evangelija, jūs esate mano Sūnaus šviesos spinduliai. Mano Sūnus ir aš būsime su jumis, drąsinsime jus ir bandysime. Vaikai mano, visada prašykite palaiminimo tų, ir tik tų, kurių rankas palaimino mano Sūnus – jūsų ganytojų. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2016 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

2016 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus maldai. Tegul malda taps jums gyvenimu. Tik taip jūsų širdis prisipildys ramybės ir džiaugsmo. Dievas bus šalia jūsų, ir jūs jausite Jį savo širdyje, kaip draugą. Jūs kalbėsitės su Juo, kaip su tuo, kurį pažįstate ir, vaikeliai, jausite poreikį liudyti Jį, nes Jėzus bus jūsų širdyje, ir jūs būsite suvienyti Jame. Aš esu su jumis ir myliu jus visus savo Motiniškąja meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ