Naujausias pranešimas


IR ŠIAIS METAIS VIS DAR TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2016 metus.

LIETUVAI YRA SKIRIAMA KIEKVIENO MĖNESIO 14 D.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

2016 m. gegužės 25 d.:

„Brangūs vaikai! Mano buvimas yra Dievo dovana jums visiems ir paskata atsiversti. Šėtonas yra stiprus ir nori įbrukti į jūsų širdis ir mintis netvarką ir nerimą. Todėl, vaikeliai, jūs melskitės, kad Šventoji Dvasia vestų jus tikru džiaugsmo ir taikos keliu. Esu su jumis ir užtariu jus prieš savo Sūnų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2016 m. birželio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragićević-Soldo:

„Brangūs vaikai, kaip Motina Bažnyčios, kaip jūsų Motina, su šypsena žvelgiu į jus, ateinančius pas mane, besirenkančius apie mane, beieškančius manęs. Mano atėjimas pas jus yra įrodymas, kaip stipriai Dangus jus myli. Jis rodo jums kelią į amžinąjį gyvenimą, į išganymą. Mano apaštalai, jūs, kurie stengiatės išlaikyti tyrą širdį ir joje mano Sūnų – jūs teisingame kelyje. Jūs, kurie ieškote mano Sūnaus, ieškote teisingo kelio. Jis paliko daug savo meilės ženklų. Paliko viltį. Jį lengva rasti, jei jūs esate pasirengę aukai ir atgailai, jei turite kantrybės, jei rodote gailestingumą ir meilę savo artimui. Daugelis mano vaikų nemato ir negirdi, nes to nenori. Nepriima mano žodžių ir darbų, o mano Sūnus per mane kviečia visus. Jo Dvasia apšviečia visus mano vaikus Dangiškojo Tėvo šviesoje, dangaus ir žemės vienybėje, tarpusavio meilėje, nes meilė šaukiasi meilės ir padaro taip, kad darbai tampa svarbesni už žodžius. Todėl, mano apaštalai, melskitės už savo Bažnyčią, mylėkite ją ir darykite meilės darbus. Nepaisant to, kiek kartų ji išduota, sužeista – ji yra čia, nes kyla iš Dangiškojo Tėvo. Melskitės už savo ganytojus, kad matytumėte juose mano Sūnaus meilės didybę. Dėkoju jums.“

Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ