Naujausias pranešimas


2016 m. gruodžio 02 d. Mirjanai Dragićević-Soldo:

„Brangūs vaikai, mano Motiniška Širdis verkia, matydama, ką daro mano vaikai. Nuodėmė plinta. Sielos skaistumas yra vis mažiau svarbus. Pamirštamas mano Sūnus, vis mažiau Jis yra garbinamas, o mano vaikai yra persekiojami. Todėl jūs, mano vaikai, mano meilės apaštalai, siela ir širdimi šaukitės mano Sūnaus Vardo. Jis turės jums šviesos žodžius. Jis apsireiškia jums, laužia duoną su jumis ir suteikia jums meilės žodžius, kad paverstumėte juos gailestingumo darbais ir taip liudytumėte tiesą. Tad, vaikai, nebijokite. Leiskite mano Sūnui būti jumyse. Leiskite mano Sūnui panaudoti jus slaugyti sužeistas ir atversti prarastas sielas. Todėl, mano vaikai, grįžkite prie rožinio maldos. Melskitės rožinį su gėrio, aukojimosi ir gailestingumo jausmu. Melskitės ne tik žodžiais, bet ir gailestingumo darbais. Melskitės iš meilės visiems žmonėms. Mano Sūnus savąja auka išaukštino meilę. Tad gyvenkite su Juo, kad turėtumėte jėgų ir vilties, kad turėtumėte meilės, kuri yra gyvenimas ir kuri veda į amžinąjį gyvenimą. Iš Dievo meilės ir aš esu su jumis ir su Motiniška meile vesiu jus. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2016 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

2016 m. lapkričioio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus sugrįžti prie maldos. Šiuo malonės metu Dievas leido man vesti jus į šventumą ir gyvenimo paprastumą, kad mažuose dalykuose atrastumėte Dievą - Kūrėją, kad pamiltumėte Jį, ir jūsų gyvenimas taptų padėka Aukščiausiajam už viską, ką Jis jums duoda. Tegul, vaikeliai, jūsų gyvenimas būna kitiems dovana iš meilės ir Dievas jus laimins, o jūs liudykite iš meilės Dievui, nesavanaudiškai. Aš esu su jumis ir jus visus užtariu prieš savo Sūnų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ