Naujausias pranešimas


2017 m. rugpjūčio 02 d. pranešimas perduotas per Mirjaną Dragicevič-Soldo:

„Brangūs vaikai, dangiškojo Tėvo valia, kaip Motina To, Kuris jus myli, esu čia su jumis, kad padėčiau jums pažinti Jį ir sekti Juo. Mano Sūnus paliko įspaustus savo pėdsakus, kad jums būtų lengviau Juo sekti. Nebijokite. Nesijauskite nesaugūs, aš esu su jumis. Nepraraskite ūpo, nes reikia daug maldų ir aukų už tuos, kurie nesimeldžia, kurie nemyli ir nepažįsta mano Sūnaus. Padėkite jiems, matydami juose savo brolius. Mano meilės apaštalai, išgirskite savyje mano balsą, pajuskite mano motinišką meilę. Todėl melskitės – melskitės veikdami, melskitės duodami, melskitės mylėdami vienas kitą, melskitės darbais ir mintimis vardan mano Sūnaus. Kuo daugiau meilės dalinsite, tuo daugiau jos gausite. Meilė, kylanti iš meilės, apšviečia pasaulį. Atpirkimas yra meilė, o meilė neturi ribų. Kai mano Sūnus vėl ateis į žemę, Jis ieškos meilės jūsų širdyse. Vaikai mano, Jis padarė jums daug meilės darbų. Aš jus mokau juos matyti, suprasti ir dėkoti Jam, mylint Jį ir nuolat, iš naujo, atleidžiant artimui. Nes mano Sūnų mylėti - reiškia atleisti. Nemylite mano Sūnaus, jeigu nemokate atleisti artimui, jeigu nesistengiate jo suprasti, jeigu jį teisiate. Vaikai mano, kam jums malda, jei nemylite ir neatleidžiate? Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2017 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Būkite malda ir Dievo meilės atspindys visiems tiems, kurie yra toli nuo Dievo ir Dievo įsakymų. Vaikeliai, būkite ištikimi ir ryžtingi atsivertime. Dirbkite su savimi, kad jums gyvenimo šventumas būtų tiesa; siekite gėrio per maldą, kad jūsų gyvenimas žemėje būtų malonesnis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ