Naujausias pranešimas


IR ŠIAIS METAIS VIS DAR TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2016 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

2016 m. liepos 02 d. pranešimas Mirjanai Dragićević-Soldo:

„Brangūs vaikai, Mano tikras, gyvas buvimas jūsų tarpe turėtų padaryti jus laimingais, nes tai yra didžiulė mano Sūnaus meilė. Jis siunčia mane pas jus, kad per mano motinišką meilę suteiktų jums pasitikėjimo. Kad suvoktumėte, jog skausmas ir džiaugsmas, kančia ir meilė daro jūsų sielos gyvenimą intensyviu. Kad ir vėl kviesčiau jus garbinti Jėzaus Širdį, tikėjimo Širdį, Eucharistiją. Mano Sūnus diena dienon, per amžius, sugrįžta gyvas tarp jūsų. Grįžta pas jus, nes niekada ir nepaliko jūsų vienų. Kai vienas iš jūsų, mano vaikų, sugrįžta pas Jį, mano Širdį užlieja džiaugsmas. Todėl, mano vaikai, grįžkite prie Eucharistijos, pas mano Sūnų. Kelias pas mano Sūnų yra sunkus, pilnas išsižadėjimų, bet kelio pabaigoje visada yra šviesa. Aš suprantu jūsų skausmus ir kentėjimus ir motiniška meile nuvalau jūsų ašaras. Pasitikėkite mano Sūnumi – Jis suteiks jums tai, ko jūs net neįsivaizduojate paprašyti. Jūs, mano vaikai, turite tik rūpintis savąja siela, nes Žemėje tik ji viena priklauso jums. Tą sielą, purviną ar švarią, atneškite Dangiškojo Tėvo akivaizdon. Atminkite, jog mano Sūnus visada apdovanoja tikėjimą ir meilę. Prašau jūsų, kad ypatingai melstumėtės už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus, kad gyventų pagal Jį ir mylėtų savo kaimenę. Dėkoju jums.“

2016 m. birželio 25 d.:

„Brangūs vaikai! Dėkokite su manimi Dievui už dovaną, jog esu su jumis. Vaikeliai melskitės ir gyvenkite pagal Dievo įsakymus, kad jums žemėje būtų gera. Šiandien, šią malonės dieną, trokštu suteikti jums savo Motinišką taikos ir mano meilės palaiminimą. Užtariu jus prieš mano Sūnų ir kviečiu jus ištverti maldoje, kad galėčiau su jumis įgyvendinti savo planus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ