Pranešimų archyvas


2024 m. kovas 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku melskitės su manimi, kad jumyse ir aplink jus laimėtų gėris. Ypatingu būdu, vaikeliai, melskitės, vienydamiesi su Jėzumi Jo kryžiaus kelyje. Įtraukite į savo maldas šią žmoniją, kuri klaidžioja be Dievo ir be Jo meilės. Būkite malda, būkite šviesa ir liudytojais visiems, kuriuos sutinkate, vaikeliai, kad gailestingas Dievas būtų jums gailestingas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2024 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės ir atnaujinkite savo širdį, kad jūsų pasėtas gėris duotų džiaugsmo ir vienybės su Dievu vaisių. Raugės užgrobė daug širdžių, ir jos tapo nevaisingos, todėl jūs, vaikeliai, būkite šviesa, meile ir mano ištiestomis rankomis šiame pasaulyje, trokštančiame Dievo, kuris yra Meilė. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2024 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul šis laikas būna maldos laikas.”

2024 sausio 1 d. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės pranešimas per regėtoją Mariją Lunetti - Pavlović:

Sekmadienį, 2023 metų gruodžio 31 d., Švenčiausioji Mergelė Marija apsireiškė regėtojai Marijai Lunetti – Pavlović. Apsireiškimas vyko kur kas ilgiau nei įprastai.

Regėtoja pasakė, kad Dievo Motina prašė visus, kas tik gali, ateiti rytoj (sausio 01 d.) 15 val. į apsireiškimo vietą ir melstis 3 valandas Jos intencijomis.

Malda buvo transliuojama tiesiogiai per www.marytv.tv

Po apie tris valandas trukusios bendros maldos ant Podbrdo kalno, Dievo Motinos apsireiškimas prasidėjo apie 17:40 ir truko apie penkias minutes. Apsireiškimui pasibaigus, Marija Lunetti - Pavlović pasakė:

"Dievo Motina atėjo džiaugsminga, meldėsi virš mūsų ir pabaigoje pasakė: "Dėkoju, kad atsiliepėte į Mano kvietimą ir meldėtės Mano intencijomis". Mergelė Marija taip pat pasakė: „Jūs nesigailėsite - nei jūs, nei jūsų vaikai, nei jūsų vaikų vaikai." Dievo Motina mus palaimino."

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ