Pranešimų archyvas


1986 m. gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdos) pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien dėkoju Viešpačiui už viską, ką daro man, o ypač už dovaną, kad galiu būti su jumis ir šiandien. Brangūs vaikai, tai yra dienos, kada Tėvas teikia ypatingas malones visiems, kurie atveria savo širdis. Aš laiminu jus ir trokštu, kad ir jūs, brangūs vaikai, patirtumėte malones ir viską atiduotumėte Dievo žinion, kad Jis būtų pašlovintas per jus. Mano Širdis rūpestingai seka kiekvieną jūsų žingsnį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. gruodžio 18 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien iš naujo noriu pakviesti jus maldai. Kai meldžiatės, esate daug gražesni, tarsi gėlės, kurios, nutirpus sniegui, rodo savo grožį, o visos jų spalvos tampa neapsakomos. Taip ir jumyse, brangūs vaikai, po maldos Dievo akivaizdoje labiau išryškėja visas tas grožis, dėl ko esate Jo mylimi. Todėl, brangūs vaikai, melskitės ir atverkite savo vidų Viešpačiui, kad Jis galėtų padaryti iš jūsų gražią ir darnią gėlę Rojui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. gruodžio 11 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus ypač melstis šiuo metu, kad galėtumėte patirti susitikimo su gimusiu Jėzumi džiaugsmą. Aš, brangūs vaikai, trokštu, kad išgyventumėte šias dienas taip, kaip jas išgyvenu aš. Su džiaugsmu noriu vesti jus ir parodyti džiaugsmą, į kurį trokštu atvesti kiekvieną iš jūsų. Todėl, brangūs vaikai, melskitės ir atsiduokite man visiškai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. gruodžio 04 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus paruošti savo širdis toms dienoms, kuriomis Viešpats ypač trokšta nuvalyti jus nuo visų jūsų praeities nuodėmių. Jūs, brangūs vaikai, negalite padaryti tai patys, todėl ir esu čia, kad jums padėčiau. Melskitės, brangūs vaikai! Tik tokiu būdu galėsite pažinti visą blogį, esantį jumyse, ir atiduoti jį Viešpačiui, kad Viešpats pilnai išvalytų jūsų širdis. Todėl, brangūs vaikai, melskitės be paliovos ir ruoškite savo širdis atgailaudami ir pasninkaudami. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. lapkričio 27 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus su meile paaukoti man savo gyvenimą, kad galėčiau su meile vesti jus. Aš myliu jus, brangūs vaikai, ypatinga meile ir trokštu nuvesti jus visus į Dangų pas Dievą. Trokštu, kad suvoktumėte, jog šis gyvenimas trumpalaikis palyginus su tuo, Danguje. Todėl, brangūs vaikai, šiandien iš naujo apsispręskite už Dievą. Tik tokiu būdu galėsiu atskleisti jums, kokie esate brangūs man ir kaip stipriai trokštu, kad visi išsigelbėtumėte ir būtumėte su manimi Danguje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. lapkričio 20 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus su ypatinga meile gyventi ir sekti visais pranešimais, kuriuos jums duodu. Brangūs vaikai, Dievas nenori jūsų drungnų ir neapsisprendusių, bet visiškai atsidavusių Jam. Žinote, kad myliu jus ir degu iš meilės jums. Todėl, brangūs vaikai, ir jūs apsispręskite meilei, kad degtumėte ir su kiekviena diena pažintumėte Dievo meilę. Brangūs vaikai, apsispręskite meilei, kad ji įsivyrautų jumyse, bet ne žmogiška meilė, o Dievo meilė. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. lapkričio 13 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus melstis visa širdimi ir diena iš dienos keisti savo gyvenimą. Ypač kviečiu jus, brangūs vaikai, kad savo maldomis ir aukomis pradėtumėte gyventi šventai, nes trokštu, kad kiekvienas jūsų, kuris pabuvojo prie šio meilės šaltinio, ateitų į Rojų su ypatinga dovana, kurią galėtų paaukoti man. O tai yra šventumas. Todėl, brangūs vaikai, su kiekviena diena melskitės ir keiskite savo gyvenimą, kad taptumėte šventi. Aš visada būsiu arti jūsų! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. lapkričio 06 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu pakviesti jus melstis kasdien už sielas esančias skaistykloje. Kiekvienai sielai reikia maldos ir malonės, kad nukeliautų pas Dievą ir Dievo meilę. Per tai ir jūs, brangūs vaikai, įgyjate naujų užtarėjų, kurie padės jums suvokti, jog gyvenime visi žemiški dalykai nėra svarbūs jums: kad tik Dangus yra tai, ko reikia siekti. Todėl, brangūs vaikai, nepaliaujamai melskitės, kad galėtumėte padėti sau bei tiems, kam malda atneš džiaugsmą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. spalio 30 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien trokštu pakviesti jus su visu rimtumu priimti ir gyventi mano pranešimais, kuriuos jums duodu. Brangūs vaikai, lieku čia taip ilgai dėl jūsų, kad padėčiau jums įgyvendinti visus pranešimus, kuriuos jums duodu. Todėl, brangūs vaikai, iš meilės man, įgyvendinkite visus pranešimus, kuriuos jums duodu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. spalio 23 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Ypač kviečiu jus, brangūs vaikai, melstis už taiką. Be jūsų maldų, brangūs vaikai, negaliu padėti jums, kad išsipildytų pranešimas, kurį Viešpats man patikėjo perduoti jums. Todėl, brangūs vaikai, melskitės, kad maldoje suvoktumėte, ką jums duoda Dievas. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. spalio 16 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien trokštu parodyti jums, kaip stipriai myliu jus, bet apgailestauju, kad negaliu padėti kiekvienam iš jūsų suvokti mano meilės. Todėl, brangūs vaikai, kviečiu jus maldai ir visiškai pasišvęsti Dievui, nes šėtonas trokšta jus užvaldyti per kasdienius rūpesčius ir trokšta užimti pirmą vietą jūsų gyvenime. Todėl, brangūs vaikai, nepaliaujamai melskitės! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. spalio 09 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Žinote, kad trokštu vesti jus šventumo keliu, bet nenoriu jūsų versti, kad būtumėte šventi per jėgą. Trokštu, kad kiekvienas jūsų savo mažais atsižadėjimais padėtų sau ir man, kad galėčiau vesti jus ir su kiekviena diena artėtumėte prie šventumo. Todėl, brangūs vaikai, nenoriu jūsų versti netgi laikytis pranešimų, bet tegul šis ilgas laikas, kurį esu su jumis, būna ženklas, kad begaliniai myliu jus ir trokštu, kad kiekvienas jūsų asmeniškai būtų šventas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. spalio 02 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus melstis. Jūs, brangūs vaikai, negalite suprasti kokią vertę turi malda, kol patys nepasakysite: dabar yra maldos metas, dabar man nėra nieko svarbesnio už maldą, dabar man nėra svarbus nė vienas asmuo išskyrus Dievą. Brangūs vaikai, atsidėkite maldai su ypatinga meile - tokia, kad Dievas galų teikti jums savo malones. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad savąja taika padėtumėte kitiems praregėti ir pradėti siekti taikos. Jūs, brangūs vaikai, esate ramybėje ir negalite suprasti neramumo. Todėl kviečiu jus malda ir gyvenimu padėkite išnaikinti žmonėse viską, kas yra blogis ir atskleisti apgaulę, kuria naudojasi šėtonas. Melskitės, kad tiesa vyrautų visose širdyse. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. rugsėjo 18 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien dėkoju jums už viską, ką padarėte man šiomis dienomis. Ypatingai, brangūs vaikai, dėkoju Jėzaus vardu už aukas, kurias paaukojote praeitą savaitę. Brangūs vaikai, pamirštate, jog reikia jūsų aukų, kad galėčiau padėti jums ir nuvyti nuo jūsų šėtoną. Tad iš naujo kviečiu jus, kad aukotumėte savo aukas su ypatinga pagarba Dievui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. rugsėjo 11 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tomis dienomis, kada su džiaugsmu garbinate kryžių, trokštu, kad ir jūsų kryžius būtų jums džiaugsmu. Ypač, brangūs vaikai, melskitės, kad galėtumėte priimti skausmą ir kentėjimus su meile, kaip juos priėmė Jėzus. Tik tokiu būdu galėsiu su džiaugsmu suteikti jums malones ir išgijimą, o tai man leidžia Jėzus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. rugsėjo 04 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai ir pasninkui. Žinote, brangūs vaikai, kad galiu padaryti viską su jūsų pagalba - priversti šėtoną negundyti piktam ir atsitraukti nuo šios vietovės. Šėtonas, brangūs vaikai, tykoja kiekvieną žmogų. Ypač trokšta įnešti kiekvienam iš jūsų neramumą į kiekvieną kasdienį dalyką. Todėl, brangūs vaikai, kviečiu, kad jūsų diena būtų vien tik malda ir visiškas atsidavimas Dievui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. rugpjūčio 28 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus būti pavyzdžiu kitiems visame kame, ypač maldoje ir liudijant. Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi visame kame, net smulkiausiuose dalykuose. Todėl, brangūs vaikai, padėkite man: tegul jūsų malda plaukia iš širdies ir tegul visi pasiaukoja man pilnai. Tokiu būdu galėsiu mokyti jus ir vesti tuo keliu, kurį pradėjau su jumis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. rugpjūčio 21 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dėkoju jums už meilę, kurią man rodote. Žinote, brangūs vaikai, kad nepaprastai myliu jus ir kiekvieną dieną meldžiu Viešpatį, kad padėtų jums suvokti meilę, kurią išreiškiu jums. Todėl, brangūs vaikai, melskitės, melskitės, melskitės! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. rugpjūčio 14 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad jūsų malda būtų džiaugsmingu susitikimu su Viešpačiu. Negaliu vesti jūsų, kol patys nepatirsite džiaugsmo maldoje. Aš trokštu vesti jus su kiekviena diena vis gilyn į maldą, bet nenoriu jūsų versti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. rugpjūčio 07 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Žinote, kad žadėjau jums taikos oazę, tačiau nežinote, kad aplink oazę driekiasi dykuma, kurioje tykoja šėtonas ir nori sugundyti kiekvieną iš jūsų. Brangūs vaikai, tik malda galite nugalėti šėtono įtaką kur tik bebūtumėte. Aš esu su jumis, tačiau negaliu atimti jūsų laisvės iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. liepos 31 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Neapykanta gimdo nesantaiką ir nepaiso nieko. Kviečiu jus visuomet nešti santarvę ir taiką. Ypač, brangūs vaikai, veikites su meile toje vietoje, kur gyvenate. Tegul meilė visuomet būna vienintelė jūsų priemonė . Su meile nukreipsite į gera visa tai, ką šėtonas nori sunaikinti ir pasisavinti. Tik tokiu būdu būsite visiškai mano ir aš galėsiu jums padėti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. liepos 24 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Džiaugiuosi už jus visus, kurie esate šventumo kelyje ir prašau jūsų padėkite savo liudijimu tiems, kurie nesugeba gyventi šventai. Todėl, brangūs vaikai, tegul jūsų šeima būna vieta, kur gimsta šventumas. Padėkite kiekvienam, kad gyventų šventume, o visų pirma – savo šeimai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. liepos 17 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus apmąstyti, kodėl esu su jumis taip ilgai. Aš esu tarpininkė tarp jūsų ir Dievo. Todėl, brangūs vaikai, trokštu pakviesti jus priimti su meile viską, ko Dievas iš jūsų trokšta. Tad, brangūs vaikai, su nuolankumu vykdykite visus pranešimus, kuriuos jums duodu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. liepos 10 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus šventumui. Negalite gyventi be šventumo. Todėl su meile nugalėsite bet kokią nuodėmę ir su meile įveiksite visus sunkumus, kuriuos patiriate. Brangūs vaikai, prašau jūsų, realizuokite savyje meilę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. liepos 03 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus visus maldai. Be maldos, brangūs vaikai, negalite patirti nei Dievo, nei manęs, nei meilės, kurią jums duodu. Todėl kviečiu jus pradėti ir užbaigti dieną malda. Brangūs vaikai, trokštu diena iš dienos vesti jus vis gilyn į maldą, bet negalite augti, jeigu to netrokštate. Kviečiu jus, brangūs vaikai, tegul malda būna jums pirmoje vietoje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. birželio 26 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dievas leido man sukurti drauge su Juo šią taikos oazę. Noriu pakviesti jus saugoti ją, ir kad ši oazė visada išliktų švari. Yra tokių, kurie savo nerūpestingumu ardo taiką ir maldą. Kviečiu jus liudyti ir savo gyvenimu padėti išsaugoti taiką. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. birželio 19 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiomis dienomis mano Viešpats leido man išmelsti jums daugiau malonių. Todėl trokštu paraginti jus maldai, brangūs vaikai! Melskitės be perstojo! Tokiu būdu noriu suteikti jums džiaugsmą, kuriuo apdovanoja mane Viešpats. Su šiomis malonėmis, brangūs vaikai, trokštu, kad jūsų kentėjimai taptų jums džiaugsmu. Aš esu jūsų Motina ir trokštu padėti jums. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. birželio 12 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus pradėti melstis Rožinį su gyvu tikėjimu. Tokiu būdu aš galėsiu padėti jums. Jūs, brangūs vaikai, trokštate gauti malonių, bet nesimeldžiate. Aš negaliu padėti jums, nes jūs nenorite pradėti. Brangūs vaikai, kviečiu jus melstis Rožinį, ir kad Rožinis būtų jums pareiga, kurią atliktumėte su džiaugsmu. Tokiu būdu suprasite, kodėl taip ilgai esu su jumis. Trokštu išmokyti jus melstis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. birželio 05 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus apsispręsti: ar norite įgyvendinti pranešimus, kuriuos jums duodu. Trokštu, kad būtumėte aktyvūs gyvenant mano pranešimais ir perduodant juos. Ypač, brangūs vaikai, trokštu, kad jūs būtumėte Jėzaus atspindys, kuris švies šiam netikinčiam pasauliui, vaikščiojančiam tamsoje. Trokštu, kad visi būtumėte šviesa kiekvienam ir šviesoje liudytumėte. Brangūs vaikai, neesate pakviesti tamsai, bet pakviesti šviesai. Todėl švieskite savo gyvenimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. gegužės 29 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus įgyvendinti meilę Dievui ir artimui savo gyvenime. Be meilės, brangūs vaikai, negalite nieko. Todėl, brangūs vaikai, kviečiu jus mylėti vienas kitą. Tik tokiu būdu galėsite mylėti ir priimti ir mane, ir visus aplinkinius, kurie atvyksta į jūsų parapiją. Visi patirs mano meilę per jus. Todėl meldžiu jus: nuo šiandien pradėkite mylėti karšta meile, meile, kokia aš jus myliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. gegužės 22 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu duoti jums savo meilę. Jūs nesuvokiate, brangūs vaikai, kokia didelė yra mano meilė ir nesugebate jos priimti. Įvairiais būdais trokštu jums parodyti ją, bet jūs, brangūs vaikai, neatpažįstate jos. Nesuvokiate mano žodžių širdimi, tad ir negalite suprasti mano meilės. Brangūs vaikai, priimkite mane į savo gyvenimą ir tuomet galėsite priimti viską, ką sakau jums ir kam kviečiu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. gegužės 15 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus atiduoti savo širdis man, kad galėčiau pakeisti jas ir jos taptų panašios į mano Širdį. Stebitės, brangūs vaikai, kodėl negalite atsiliepti į tai, ko aš iš jūsų prašau. Negalite, nes neatidavėte man savo širdies, kad ją pakeisčiau. Kalbate, bet nedarote. Kviečiu jus vykdyti viską, ką jums sakau. Tokiu būdu būsiu su jumis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. gegužės 08 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Jūs esate atsakingi už pranešimus. Čia yra meilės šaltinis, o jūs, brangūs vaikai, esate indai, pernešantys dovanas. Todėl, brangūs vaikai, kviečiu jus savo darbą atlikti atsakingai. Kiekvienas atsakys pagal savo saiką. Brangūs vaikai, kviečiu jus su meile dalinti dovanas kitiems, o nelaikyti jų sau. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. gegužės 01 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Maldauju jūsų: pradėkite keisti savo gyvenimą šeimoje. Tegul šeima būna darni gėlelė, kurią noriu įteikti Jėzui. Brangūs vaikai, tegul kiekviena šeima būna aktyvi maldoje, nes trokštu, kad vieną dieną joje pasimatytų ir vaisiai. Tik tokiu būdu galiu jus visus kaip žiedlapius padovanoti Jėzui, vykdant Dievo planus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. balandžio 24 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus melstis. Brangūs vaikai, pamirštate, kad visi esate svarbūs. Ypatč senoliai yra svarbūs šeimoje. Raginkite juos melstis. Visi jauni tegul savo gyvenimu būna pavyzdžiu kitiems, tegul liudija Jėzų. Brangūs vaikai, maldauju jūsų, pradėkite keistis per maldą ir žinosite, ką privalote daryti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. balandžio 17 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Jūs rūpinatės materialiais dalykais, bet materijoje jūs prarasite viską, ką Dievas trokšta duoti jums. Kviečiu jus, brangūs vaikai, melsti Šventosios Dvasios dovanų, kurios jums dabar reikalingos, kad galėtumėte liudyti mano buvimą čia ir apie viską, ką jums duodu. Brangūs vaikai, patikėkite man save, kad galėčiau pilnai vesti jus. Neįnykite į materialius dalykus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. balandžio 10 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Trokštu pakviesti jus augti meilėje. Gėlė, paprastai, negali augti be vandens. Taip ir jūs, brangūs vaikai, be Dievo palaiminimo negalite augti. Privalote kiekvieną dieną ieškoti palaiminimo, kad galėtumėte normaliai augti ir vienybėje su Dievu atliktumėte visus savo darbus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. balandžio 03 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Trokštu pakviesti jus išgyventi Šventąsias Mišias. Daug yra jūsų, kurie jaučiate Šventųjų Mišių grožį, bet yra ir tokių, kurie nenoriai ateina. Aš išrinkau jus, brangūs vaikai, o Jėzus jums duoda savo malones per Mišias. Todėl sąmoningai išgyvenkite Šventąsias Mišias ir tebūna džiugu jums eiti į jas. Ateikite ir priimkite Šventąsias Mišias su meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. kovo 27 d.

„Brangūs vaikai! Trokštu padėkoti jums už visas aukas ir kviečiu jus didžiausiai aukai – meilės aukai. Be meilės negalite priimti nei manęs, nei mano Sūnaus. Be meilės negalite perduoti savo patyrimus kitiems. Štai kodėl kviečiu jus, brangūs vaikai, pradėti gyventi meile savyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. kovo 20 d.

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus pradėti aktyviau melstis. Trokštate įgyvendinti viską, ką sakau jums, bet nesiseka, nes nesimeldžiate. Brangūs vaikai, prašau jūsų: atsiverkite ir pradėkite melstis. Jums malda taps džiaugsmu: jeigu pradėsite, nepabos, nes melsitės su džiaugsmu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. kovo 13 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus savo mažomis aukomis išgyventi Gavėnią. Dėkoju jums už kiekvieną man sudėtą auką. Brangūs vaikai, ir toliau taip gyvenkite ir su meile padėkite man aukoti auką. Dievas apdovanos jus už tai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. kovo 06 d.:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus labiau atsiverti Dievui, kad galėtų per jus veikti. Kuo labiau atsiversite, tuo gausesnių vaisių gausite. Trokštu jus vėl pakviesti maldai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. vasario 27 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Nuolankiai gyvenkite mano pranešimais, kuriuos jums duodu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. vasario 20 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Antras Gavėnios dienų pranešimas skelbia: vėl pradėkite melstis prie kryžiaus. Brangūs vaikai, duodu jums ypatingas malones, o Jėzus - ypatingas dovanas nuo kryžiaus. Imkite jas ir gyvenkite jomis! Apmąstykite Jėzaus kančią ir savo gyvenime vienykitės su Jėzumi! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. vasario 13 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ši Gavėnia jums yra ypatinga paskata permainoms. Pradėkite nuo šios akimirkos. Išjunkite televizorių ir atidėkite visokius dalykus, kurie yra jums beverčiai. Brangūs vaikai, kviečiu jus asmeniniam atsivertimui. Šis laikas skirtas jums. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. vasario 06 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ši parapija, kurią išsirinkau, yra ypatinga ir skiriasi nuo kitų. Aš taip pat teikiu dideles malones visiems, kurie meldžiasi širdimi. Brangūs vaikai, perduodu pranešimus pirmiausiai parapijos gyventojams, o po to visiems kitiems. Jūs pirmi privalote priimti mano pranešimus, o po to - kiti. Jūs atsakysite prieš mane ir mano Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. sausio 30 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus visus melstis, kad išsipildytų Dievo planai jums bei visa tai, ką Dievas nori per jus padaryti! Padėkite, kad kiti atsiverstų, ypač tie, kurie atvyksta į Medjugorję. Brangūs vaikai, neleiskite, kad jūsų širdis užvaldytų šėtonas ir kad taptumėte šėtono, o ne mano atvaizdu. Kviečiu jus maldai, kad galėtumėte būti mano buvimo liudytojais. Be jūsų Dievas negali įgyvendinti to, ko trokšta. Dievas visiems davė laisvą valią ir jūs ja disponuojate. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. sausio 23 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir vėl kviečiu jus melstis širdimi. Kada, brangūs vaikai, meldžiatės širdimi, ištirpsta ledas jūsų broliuose ir išnyksta visos kliūtys. Atsivertimas bus lengvas visiems, kas norės jį priimti. Tai yra dovana, kurią privalote išmelsti savo artimui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. sausio 16 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Man reikia jūsų maldų, kad Dievas būtų pašlovintas per jus visus. Brangūs vaikai, prašau jūsų, klausykitės ir gyvenkite Motinos kvietimais, nes kviečiu jus tik todėl, kad myliu, kad padėčiau jums. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. sausio 09 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus padėti Jėzui savo maldomis įgyvendinti visus planus, kuriuos Jis čia realizuoja. Taip pat aukokite aukas Jėzui, kad viskas išsipildytų taip, kaip Jis suplanavo ir šėtonas nieko negalėtų padaryti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1986 m. sausio 02 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus visiškai apsispręsti Dievui. Prašau jūsų, brangūs vaikai, pilnai save atiduoti ir tada galėsite gyventi visu tuo, ką jums sakau: nebus jums sunku, jeigu pilnai atsiduosite Dievui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ