Pranešimų archyvas


1985 m. gruodžio 26 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Noriu padėkoti visiems, kurie klausėsi mano pranešimų ir Šventų Kalėdų dieną išgyvenote taip, kaip jums sakiau. Nuo šiol trokštu ir toliau su meile vesti jus, nesuteptus nuodėmės. Padovanokite man savo širdis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. gruodžio 19 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien noriu pakviesti jus mylėti artimą. Juo labiau mylėsite artimą, tuo labiau patirsite Jėzų, ypač per Šventas Kalėdas. Dievas apdovanos jus gausiomis dovanomis, jeigu atiduosite Jam save. Per Šventas Kalėdas trokštu ypatingu būdu suteikti motinoms savo ypatingą palaiminimą, o Jėzus savuoju palaiminimu palaimins kitus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. gruodžio 12 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šventoms Kalėdoms kviečiu jus, kad kartu garbintume Jėzų. Tą dieną aš atiduodu Jį jums ypatingu būdu ir kviečiu jus šlovinti Jėzų ir Jo gimimą. Brangūs vaikai, tą dieną daugiau melskitės ir daugiau mąstykite apie Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. gruodžio 05 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus pasiruošti Šv. Kalėdoms per atgailą, maldą ir artimo meilės darbus. Nesureikšminkite materialių dalykų, nes tada negalėsite išgyventi Šventų Kalėdų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. lapkričio 28 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Trokštu padėkoti visiems už viską, ką dėl manęs padarėte. Ypač jaunimui! Prašau jūsų, brangūs vaikai, sąmoningai priartėkite prie maldos. Maldoje pažinsite Dievo didybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1985 m. lapkričio 21 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Trokštu pasakyti jums, kad šis laikas skiriamas ypatingai jums, parapijiečiams. Vasarą sakote, kad turite daug darbo. Dabar nėra darbų laukuose - tad kiekvienas darbuokitės dėl savęs asmeniškai! Eikite į Mišias, nes šis laikas dovanojamas jums. Brangūs vaikai, daug yra tokių, kurie reguliariai ateina nepaisant orų, nes myli mane ir nori ypatingu būdu parodyti savo meilę. Prašau jūsų, parodykite man savo meilę ateidami į Mišias, o Viešpats gausiai apdovanos jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. lapkričio 14 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš, jūsų Motina, myliu jus ir trokštu paraginti jus maldai. Aš, brangūs vaikai, nepavargstu kviesti jus net tuomet, kai esate toli nuo mano Širdies. Aš esu Motina ir, nors ir jaučiu skausmą dėl kiekvieno, kuris nuklysta, lengvai atleidžiu ir džiaugiuosi kiekvienu vaiku, kuris sugrįžta pas mane. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. lapkričio 07 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus mylėti artimą, mylėti tuos, kurie daro jums bloga. Tokiu būdu su meile galėsite įžvelgti širdžių užmačias. Melskitės ir mylėkite, brangūs vaikai! Su meile galite pasiekti tai, kas jums atrodo neįmanoma. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. spalio 31 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu pakviesti jus darbui bažnyčioje. Visus myliu vienodai ir trokštu, kad visi dirbtų tiek, kiek gali. Žinau, brangūs vaikai, kad galite, bet nenorite, nes jaučiatės esą maži ir kuklūs šiuose reikaluose. Turite būti drąsūs ir mažomis gėlelėmis dovanoti savo darbą Bažnyčiai ir Jėzui, kad visi būtų patenkinti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. spalio 24 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Trokštu diana iš dienos apvilkti jus šventumu, gėriu, paklusnumu ir Dievo meile, kad diena iš dienos taptumėte geresni ir labiau pasirengę savo Viešpačiui. Brangūs vaikai, klausykitės mano pranešimų ir įgyvendinkite juos. Trokštu vesti jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. spalio 17 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Viskam yra savas laikas. Šiandien kviečiu jus pradėti dirbti su savo širdimi. Jau baigėsi visi darbai laukuose: jūs randate laiko išvalyti net labiausiai užleistus plotus, o širdį paliekate nuošaly. Darbuokitės daugiau ir su meile išvalykite kiekvieną jos kertelę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. spalio 10 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien trokštu pakviesti jus įgyvendinti mano pranešimus parapijoje. Ypač noriu pakviesti parapijos jaunimą, kuris man yra brangus. Brangūs vaikai, jeigu įgyvendinate pranešimus, auginate šventumo sėklą. Kaip Motina, trokštu pakviesti visus jus šventumui, kad galėtumėte dalinti jį kitiems. Jūs esate veidrodis kitiems! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. spalio 03 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Trokštu pasakyti jums, kad dėkotumėte Dievui už visas malones, kurias Jis suteikė jums. Dėkokite Viešpačiui už visus vaisius ir šlovinkite Jį! Brangūs vaikai, išmokite dėkoti už mažus dalykus, o vėliau galėsite dėkoti ir už didelius. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. rugsėjo 26 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dėkoju jums už visas maldas. Dėkoju jums už visas aukas. Noriu pasakyti jums, brangūs vaikai, kad atnaujintumėte pranešimus, kuriuos jums duodu. Ypač laikykitės pasninko, nes per pasninką daug pasieksite ir suteiksite man džiaugsmo - tada išsipildys visas planas, kurį Dievas numatė čia, Medjugorjėje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. rugsėjo 20 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus nuolankiai gyventi visais mano pranešimais, kuriuos jums duodu. Brangūs vaikai, nesididžiuokite, kad gyvenate pranešimais ir sakydami: „Aš gyvenu pranešimais“. Jeigu nešiosite pranešimus savo širdyje ir jais gyvensite, visi tai pajus ir nereikės žodžių tiems, kurie nesiklauso. Jums nereikia kalbėti. Jums, brangūs vaikai, reikia gyventi ir liudyti savo gyvenimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. rugsėjo 19 d. pranešimas:

Nebuvo atskiro pranešimo.

1985 m. rugsėjo 12 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Trokštu pasakyti jums, kad šiomis dienomis centre bus kryžius. Ypač melskitės po kryžiumi, iš kurio sklinda didelės malonės. Dabar atlikite savo namuose ypatingą pasiaukojimą kryžiui. Pažadėkite, kad neįžeidinėsite nei Jėzaus, nei kryžiaus ir jo neniekinsite. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. rugsėjo 05 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien dėkoju jums už visas maldas! Melskitės ir toliau, vis daugiau, kad šėtonas būtų atitolintas nuo šios vietos. Brangūs vaikai, šėtono planas sugriuvo. Melskitės, kad išsipildytų tai, ką Dievas planuoja šiai parapijai. Ypač dėkoju jaunimui už jo aukas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. rugpjūčio 29 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus maldai! Ypač tuomet, kai šėtonas trokšta pasinaudoti jūsų vynuogynų derliumi. Melskitės, kad šėtonui nepavyktų įgyvendinti savo planų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. rugpjūčio 22 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien noriu pasakyti jums, kad Dievas nori atsiųsti jums išbandymus, kuriuos įveiksite malda. Dievas išbando jus per kasdienius darbus. Melskitės dabar, kad galėtumėte ramiai įveikti kiekvieną išbandymą. Visame, kame Dievas jus bando, išlikite labiau atviri Dievui ir artėkite prie Jo su meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. rugpjūčio 15 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien laiminu jus ir trokštu pasakyti jums, kad jus myliu ir raginu jus gyventi mano pranešimais. Šiandien laiminu jus visus iškilmingu palaiminimu, kurį man suteikė Visagalis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. rugpjūčio 08 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus, kad ypač dabar stotumėte su malda prieš šėtoną. Šėtonas nori veikti dar stipriau dabar, kai žinote, jog jis veikia. Brangūs vaikai, užsidėkite šarvus ir su Rožiniu rankoje nugalėsite jį! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. rugpjūčio 01 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Noriu pasakyti jums, kad išsirinkau šią parapiją ir saugau ją savo rankose kaip gėlelę, kuri nenori numirti. Kviečiu jus atsiduoti man, kad galėčiau jus įteikti Dievui tyrus ir be nuodėmės. Šėtonas perėmė vieną plano dalį ir nori ją pasglemžti. Melskitės, kad jam tai nepavyktų, nes trokštu jūsų sau, kad galėčiau įteikti jus Dievui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Trokštu vesti jus, o jūs nenorite klausytis mano pranešimų. Šiandien kviečiu jus klausytis pranešimų, ir tada galėsite išgyventi visa tai, ką Dievas perduoda jums per mane. Atsiverkite Dievui ir Dievas veiks per jus ir suteiks jums visko, ko jums reikia. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. liepos 18 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus turėti savo namuose daugiau pašventintų daiktų ir kad kiekvienas žmogus nešiotų kokį nors pašventintą daiktą. Šventinkite visus daiktus, tada šėtonas mažiau puldinės jus, nes būsite apsišarvavę prieš jį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. liepos 11 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Myliu šią parapiją ir saugau ją savo apsiaustu nuo bet kokio šėtono veikimo. Melskitės, kad šėtonas pasitrauktų nuo parapijos ir nuo kiekvieno asmens, kuris atvyksta į šią parapiją. Tokiu būdu galėsite išgirsti kiekvieną Dievo kvietimą ir atsiliepti savo gyvenimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. liepos 04 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dėkoju jums už kiekvieną auką, kurią paaukojote. Ir dabar raginu jus, kad kiekvieną auką atnašautumėte su meile. Trokštu, kad jūs, būdami bejėgiai, su pasitikėjimu pradėtumėte padėti kitiems, o Viešpats tuomet pagelbės jums pasitikėjime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. birželio 28 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien perduodu jums pranešimą, kuriuo trokštu pakviesti jus nuolankumui. Šiomis dienomis jūs pajutote didelį džiaugsmą dėl visų čia atvykusių žmonių. Su meile pasakojote jiems apie savo patyrimus. Dabar kviečiu jus likti nuolankiais ir atvira širdimi kalbėt su kiekvienu atvykusiu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Kviečiu jus, kad pakviestumėte visus melstis Rožinį. Su Rožiniu įveiksite bet kokį blogį, kurį šėtonas ketina padaryti dabar katalikų Bažnyčiai! Visi kunigai kalbėkite Rožinį! Skirkite laiko Rožiniui!“

(Šiuo pranešimu Dievo Motina atsakė į regėtojos Marijos Pavlovič paklausimą: „Gospa, ką norėtum perduoti kunigams?)

1985 m. birželio 20 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šią šventišką dieną noriu pasakyti jums – atverkite širdis visų širdžių Viešpačiui. Atiduokite man visus savo jausmus ir visas problemas! Trokštu paguosti jus jūsų išbandymuose. Trokštu pripildyti jus Dievo ramybe, džiaugsmu ir meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. birželio 13 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus metinėms : jūs, parapijiečiai, daugiau melskitės ir tegul jūsų malda būna atsidavimo Dievui ženklas. Brangūs vaikai, žinau, kad visi esate pavargę. Ne, nežinote kaip pasiaukoti man. Šiomis dienomis pasiaukokite man visiškai! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. birželio 06 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiomis dienomis pradės vykti visų tautybių žmonės į parapiją. Ir dabar kviečiu jus meilei: mylėkite, pirmiausiai, savo namiškius, o po to galėsite priimti ir mylėti visus atvykstančius. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. gegužės 30 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Iš naujo kviečiu jus melstis širdimi. Kai darbas laukuose jus taip išsekina, jog negalite melstis širdim, tegul jums, brangūs vaikai, malda būna kasdieniu ypatingos rūšies maistu. Melskitės ir tada įveiksite bet kokį nuovargį. Malda jums taps džiaugsmu ir poilsiu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. gegužės 23 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiomis dienomis ypatingai kviečiu jus atverti širdis Šventajai Dvasiai. Ypač šiomis dienomis Šventoji Dvasia veikia per jus. Atverkite širdis ir paaukokite savo gyvenimą Jėzui, kad Jis veiktų per jūsų širdis ir sustiprintų jus tikėjime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!.“

1985 m. gegužės 16 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus aktyviau melstis ir dalyvauti Mišiose. Trokštu, kad jūsų Mišios taptų Dievo patyrimu. Ypač noriu pasakyti jaunimui: būkite atviri Šventajai Dvasiai, nes Dievas nori pritraukti jus prie savęs šiomis dienomis, kada veikia šėtonas! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. gegužės 09 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ne, nežinote kiek malonių suteikia jums Dievas. Jūs nenorite pasistūmėti šiomis dienomis, kada ypatingu būdu veikia Šventoji Dvasia. Jūsų širdys užimtos žemiškais reikalais ir jais gyvenate. Nukreipkite savo širdis maldai ir siekite, kad Šventoji Dvasia užlietų jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. gegužės 02 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus melstis širdimi, o ne iš įpročio. Kai kurie atvyksta, tačiau nenori pasinerti į maldą. Todėl, kaip Motina, trokštu jus perspėti: melskite, kad malda vyrautų jūsų širdyse kiekvieną akimirką. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu pasakyti jums, kad pradėtumėte darbuotis savo širdyse kaip žemės ūkyje. Dirbkite ir keiskite savo širdis, kad jūsų širdyse apsigyventų nauja dvasia iš Dievo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. balandžio 18 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien dėkoju jums už kiekvieną jūsų širdžių atvėrimą! Mane apima džiaugsmas dėl kiekvienos atvertos Dievui širdies, ypač parapijoje. Džiaukitės su manimi! Visas maldas skirkite už nusidėjėlių širdžių atsivėrimą. Aš to trokštu. Dievas trokšta to per mane. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. balandžio 11 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien noriu pasakyti visiems parapijoje, kad ypatingu būdu melstų Šventosios Dvasios apšvietimo. Nuo šiandien Dievas nori išbandyti parapiją ypatingu būdu, kad galėtų sustiprinti ją tikėjime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. balandžio 05 d., Didysis Penktadienis. Pranešimas perduotas per regėtoją Ivanką:

„Jūs, parapijiečiai, turite didelį ir sunkų kryžių, bet nebijokite jo nešti. Čia yra mano Sūnus, kuris padės jums.“

1985 m. balandžio 04 d. Didysis Ketvirtadienis:

„Brangūs vaikai! Dėkoju jums, kad pradėjote vis daugiau galvoti apie Dievo šlovę savo širdyse. Šiandien yra diena, kada norėjau nustoti perdavinėti jums pranešimus, nes kai kurie manęs nepriėmė. Parapija padarė pažangą, tad trokštu perduoti jums pranešimus taip, kaip niekada iki šiol to nebuvo visoje istorijoje nuo pasaulio sukūrimo pradžios. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. kovo 28 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien noriu pakviesti jus: melskitės, melskitės, melskitės! Maldoje patirsite didžiausią džiaugsmą ir rasite išeitį iš kiekvienos beviltiškos situacijos. Dėkoju jums už pažangą maldoje! Kiekvienas iš jūsų yra brangus mano Širdžiai ir dėkoju visiems, kurie pradėjo melstis savo šeimose. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1985 m. kovo 24 d. Apreiškimo išvakarės:

„Šiandien noriu pakviesti jus visus išpažinčiai, netgi jeigu buvote išpažinties prieš kelias dienas. Trokštu, kad visi išgyventumėte mano šventę savo viduje. Tačiau negalite išgyventi, jeigu neatsiduosite Dievui visiškai. Todėl kviečiu jus visus susitaikyti su Dievu.“

1985 m. kovo 21 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Trokštu perduoti jums pranešimus ir todėl šiandien kviečiu jus gyventi mano pranešimais ir priimti juos. Brangūs vaikai, myliu jus ir ypatingu būdu išsirinkau šią parapiją, kuri man yra mielesnė už kitas ir kurioje mielai likau, kai mane siuntė Visagalis. Tad kviečiu jus – priimkite mane, brangūs vaikai, vardan savo gerovės. Klausykitės mano pranešimų! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1985 m. kovo 14 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Savo gyvenime visi patyrėte šviesą ir tamsą. Dievas duoda pažinti gėrį ir blogį kiekvienam žmogui. Aš kviečiu jus šviesai, kurią turite nešti visiems žmonėms, esantiems tamsoje. Kasdieną į jūsų namus ateina žmonės, kurie yra tamsoje. Suteikite, brangūs vaikai, jiems šviesos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1985 m. kovo 07 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus atnaujinti maldą savo šeimose. Brangūs vaikai, pritraukite maldai jauniausius ir tegul vaikai eina į Šventąsias Mišias. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1985 m. vasario 28 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus gyventi šią savaitę žodžiais: „Aš myliu Dievą!” Brangūs vaikai, su meile pasieksite viską, netgi tai, apie ką galvojate, jog tai nėra įmanoma. Dievas trokšta, kad ši parapija priklausytų Jam visiškai. Aš taip pat to trokštu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1985 m. vasario 21 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Diena iš dienos kviečiau jus atsinaujinimui ir maldai parapijoje, bet nepriimate šito. Šiandien kviečiu jus paskutinį kartą. Dabar yra Gavėnios metas ir jūs, kaip parapija, Gavėnios metu galite sužadinti meilę mano kvietimui. Nenoriu daugiau perdavinėti jums pranešimų, jeigu šito nepadarysite. Tai Dievas man leidžia. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!" ”

1985 m. vasario 14 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien yra diena, kada perduodu pranešimą skirtą parapijai, tačiau ne visa parapija priima pranešimus ir jais gyvena. Esu nuliūdusi ir trokštu, brangūs vaikai, kad klausytumėtės manęs ir gyventumėte pagal mano pranešimus. Kiekviena šeima privalo kartu melstis ir skaityti Bibliją! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1985 m. vasario 07 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiomis dienomis šėtonas reiškiasi ypatingu būdu šioje parapijoje. Melskitės, brangūs vaikai, kad išsipildytų Dievo planas ir kad bet koks šėtono veiksmas užsibaigtų Dievo garbei. Aš pasilikau taip ilgai, kad padėčiau jums išbandymuose. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1985 m. sausio 31 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu pasakyti jums, kad atvertumėte savo širdis Dievui kaip gėlės pavasarį, kurios taip ištroškusios saulės. Aš esu jūsų Motina ir visada trokštu, kad būtumėte arčiau Tėvo, kad Jis nuolat gausiai apdovanotų jūsų širdis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1985 m. sausio 24 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiomis dienomis patyrėte Dievo saldumą per permainas, kurios įvyko šioje parapijoje. Šėtonas nori veikti dar nuožmiau, trokšdamas atimti iš kiekvieno jo džiaugsmą. Su malda galite jį visiškai nuginkluoti ir užtikrinti sau laimę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1985 m. sausio 17 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiomis dienomis šėtonas iš pasalų kovoja prieš šią parapiją, o jūs, brangūs vaikai, užsnūdote maldoje ir nedaugelis jūsų eina į Mišias. Ištverkite išbandymų dienas! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1985 m. sausio 14 d. pranešimas perduotas per regėtoją Vicką:

„Brangūs vaikai! Šėtonas yra labai stiprus ir visomis jėgomis trokšta sutrugdyti mano planams, kuriuos pradėjau su jumis. Jūs melskitės ir tik melskitės, nė akimirkai nesustokite. O aš melsiu savo Sūnaus, kad išsipildytų visi mano planai, kuriuos pradėjau. Būkite kantrūs ir ištvermingi maldose! Ir neleiskite, kad šėtonas atimtų iš jūsų ryžtą. Jis stipriai veikia pasaulyje. Būkite budrūs!”

1985 m. sausio 10 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien trokštu padėkoti jums už visas aukas, o ypač tiems, kurie tapo brangūs mano Širdžiai, kurie ateina čia su džiaugsmu. Yra daug parapijiečių, kurie neklauso pranešimų, bet dėl tų, kurie ypatingu būdu yra artimi mano Širdžiai, dėl jų perduodu pranešimus parapijai. Ir toliau juos perdavinėsiu, nes myliu jus ir trokštu, kad skleistumėte mano pranešimus širdimi. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1985 m. sausio 3 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiomis dienomis Viešpats suteikė jums gausių malonių. Tegul ši savaitė jums būna dėkojimas už visas malones, kuriomis Viešpats apdovanojo jus! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ